Aktivitetskalender 2011

 

Aktivitetskalender 2011

Januar

LP trening hver tirsdag
kl. 19.00 i Drammen hundepark, fra 25.1.11 kl. 18.30 i parkeringshuset i
Sandvika

Agilitytrening hver
søndag i Ridehuset på Dikemark kl. 19.15

Agilitytrening ute på
Løkenes for de som ønsker det

Agilitytrening i Drammen Hundepark hver
fredag kl. 17 – 19 og mandag fra kl. 11 – 12
LP konkurransegrupper i gang
24. Styremøte
Februar

Fortsatt
agilitytrening i ridehuset og ute på Løkenes

Fortsatt LP trening tirsdager kl. 18.30 i
parkeringshuset i Sandvika
Konkurransegruppene fortsetter
Fortsatt agilitytrening i Drammen hundepark
Mars 8. Årsmøte
Fortsatt LP og Agilitytrening som januar og
februar
Konkurransegruppene fortsetter
31. Medlemsmøte Prestasjonspsykologi
i Risenga ungdomsskole kl. 18.00
April 7. Start Bronsemerkekurs
Start valpe- og grunnkurs
LP treningen flytter ut på Risengasletta
10. Uoffisielt LP stevne med Arild Berntsen
8. – 10. Nybegynnerkurs i Agility, 2 partier, teori
fredag 8.4.11
Agilitytreninger og kurs på Løkenes på
Løkenes
13. Bronsemerkekurs agility
12. Agilitykurs med Thomas Thiesen starter
Mai Kursene fortsetter

Agilitytreningen og
kurs
fortsetter

LP treninger på
tirsdager som vanlig

Fellestrening Bruks med Tor og Arnt
Svingkurs agility med Anja McNeill
14.


Påbygningskurs i Agility, 2 partier

Anja McNeill, lørdagsseminar agility
21. – 22. Agility bronsemerkekurs
21. – 22. Sporkurs med Arne Kristian Ovlien
28. – 29. Runderingskurs med Arne Kristian Ovlien
Juni Kursene fortsetter
LP treninger hver tirsdag som vanlig
Grillkveld på Risenga
  Bronsemerkeprøve LP
Fellestrening Bruks med Tor og Arnt
Agilitytreninger og kurs fortsetter
Agility bronsemerkeprøve
Agility sommerstevne
Juli LP treninger

Agility fritreninger

August

Valpe- grunnkurs
starter, dato ikke fastsatt

LP treninger
Agility fritreninger fortsetter til
skolestart
Agility treninger og kurs starter ved
skolestart
24. – 28. Spor- og runderingshelg ved Østlies
Hundesenter
September 18. Offisielt
LP stevne
Kursene fotsetter
LP treninger
10. – 11.


Anja MacNeill Agilitykurs

Agilitytreninger og kurs fortsetter
Fritrening agility når banen er ledig
Oktober Agility bronsemerkeprøve
Fortsatt LP og agility treninger
Agilitytrening innendørs i hall
November . LP treninger i parkeringshus
Agility treninger innendørs i hall
Desember Julebord på Egon i Sandvika
Juleavslutning
Reklamer